Nhà cung cấp, dealer các thương hiệu âm thanh.

Đại Thiên Ân Audio luôn phát triển các giải pháp kỹ thuật và tuyển chọn các sản phẩm âm thanh thương hiệu hàng đầu trên thế giới, cùng các thương hiệu phổ thông so sánh, tư vấn đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng. 

Hơn 15 năm kinh nghiệm, nhiều nguồn hàng, xuất xứ rõ ràng.

Trang website "www.daithienan.com" nơi kết nối với khách hàng mua sắm online và giá cho nhà thầu chưa bao giờ là giới hạn của webiste.

Trân trọng.

PHẠM TOÀN THIỆN 

(General Director)